نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

  • اطلاعات پروژه
  • عنوان قرارداد ارائه خدمات مدیر طرح پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور
  • کارفرما شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر
  • تاریخ شروع پروژه سال 1396
  • موقعیت استان مرکزی، شهرستان زرندیه
  • وضعیت در حال احداث

مقدمه و تاريخچه

عرضه انرژي الكتريكي در ايران همانند اغلب كشورهاي در حال توسعه ساختاري انحصاري داشته، بخش هاي توليد، انتقال و توزيع برق بين گروه هاي مشتركين و در نقاط مختلف كشور به صورت يكپارچه و ادغام عمومي اداره مي‌شود و مالكيت اغلب تأسيسات به دولت تعلق دارد. همچنين به دليل اينكه برق، خدمتي ضروري و استراتژيك به شمار مي‌آيد روي آن به طور مستمر يارانه‌هاي عمومي و يارانه‌هاي بين بخشي پرداخت مي‌شود. به علاوه تقاضاي روزافزون برق در بخشهاي مختلف، صنعت برق را ناگزير به توسعه ظرفيت ها نموده كه خود به حجم زيادي از وجوه براي سرمايه‌گذاري نياز دارد.

منابع مالي و وجوه سرمايه‌گذاري مورد نياز صنعت برق عموماً از طريق منابع داخلي صنعت، بودجه‌هاي مكمل دولتي، استقراض رسمي از سيستم بانكي داخلي، فروش اوراق مشاركت در داخل كشور، دريافت وام واعتبار از آژانس هاي چند جانبه و دوجانبه بين‌المللي تأمين مي‌شود.
در سالهاي اخير مصرف انرژي الكتريكي رشدي شتابان داشته است و ادامه اين روند، تأمين مجموع سرمايه‌گذاري مورد نياز اين صنعت از طريق منابع داخلي را با چالش مواجه نموده است.

از جمله راه هاي مقابله با اين چالش موارد ذيل را مي توان ذكر نمود:

_ افزايش تعرفه‌هاي برق تا سطح بهاي تمام شده و گسترش جريان وجوه صنعت

_ تأمين كسري منابع از طريق بودجه عمومي

_ تأمين منابع صنعت از طريق استقراض از بانكهاي تجاري و نهادها و مؤسسات مالي داخلي يا بين‌المللي و فروش اوراق قرضه

_ جلب مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق

با توجه به شرايط فعلي كشور استفاده از سه راه حل اول مشكل گشا نمي باشد لذا جلب مشاركت بخش خصوصي و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك خصوصي – عمومي بهترين گزينه به شمار مي‌‌‌‌ رود.

مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي زيربنايي، پديده‌اي است كه در بسياري از كشورهاي جهان، ضرورت آن درك و گرايش به سمت آن آغاز شده است. در سالهاي اخير كشورهاي زيادي از طريق وضع قوانين و دستورالعمل هاي روشن اجرايي موفق به جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در توسعه تأسيسات صنعت برق خود شده‌اند. رويكرد مذكور عمدتاً به دليل پايين بودن كيفيت ارائه خدمات توسط بخش دولتي و مواجه شدن دولت ها با تنگناهاي مالي اتخاذ شده است.

مجموعه آريان ماه‌تاب گستر نيز با توجه به نياز كشور به ورود بخش خصوصي توانمند به اين صنعت ، به عنوان اولين شركت خصوصي ايراني اقدام به سرمايه گذاري در بخش نيروگاهي نموده و تاكنون چند پروژه نيروگاهي را باموفقيت به سرانجام رسانده است. پروژه بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي رودشور كه به صورت بيع متقابل انجام خواهد پذيرفت گامي ديگر از سوي اين شركت براي حركت در مسير خصوصي سازي نيروگاهي كشور است كه توسط شركت توليد و گسترش برق اميرکبير در حال انجام مي‌باشد.

اهداف پروژه

_ افزایش بازده نیروگاه‌

_ صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی

_ کاهش آلاینده‌های زیست محیطی

موقعيت جغرافيايي ساختگاه:

_ استان مرکزي- كيلومتر 45 اتوبان تهران ساوه

_ مساحت زمين تخصيص يافته به نيروگاه حدود 45 هكتار و مالكيت زمين به صورت خصوصي مي باشد. ( 27 هکتار مربوط به بخش بخار مي باشد)

شرايط محيطي نيروگاه براي طراحي بشرح ذيل مي باشد:

مشخصات كلي پروژه

پروژه بخش بخار نیروگاه سيکل ترکيبي رودشور متشکل از يک واحد بخار بصورت کلید در دست شامل دو قرارداد مهندسي و احداث  ( EC ) و تامين تجهيزات ( P ) می باشد.

موضوع اين قرارداد عبارت از احداث بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي رودشور مشتمل بر 3 دستگاه بولر بازیاب حرارتی ،1 واحد توربین بخار به ظرفیت 345 مگاوات، ، سيستم خنک کن اصلی از نوع کندانسور هوائي ( ACC ) به همراه ساير تجهيزات و سيستم هاي كمكي و جانبي مي باشد .

 مشخصات نيروگاه :


متوسط انرژي توليدي سالانه کل نيروگاه ( بخش گاز و بخار ) در شرايط ساختگاه : 000,180 ,8 مگاوات ساعت

اركان پروژه

سرمايه گذار : شركت آريان ماه تاب گستر به عنوان شركت مادر و شركت توليد و گسترش برق امير کبير به عنوان شركت پروژه

سرمايه پذير : شرکت مادر تخصصي توليد برق حرارتي  ( TPPH )

مديريت طرح : شركت مديريت و مهندسي آفاق انرژي پارس

دستگاه نظارت / مشاور(ان) : شركت عامران افق 

بانک عامل : بانک صنعت و معدن

نقش و جايگاه شركت آفاق انرژي پارس در پروژه

شركت شركت توليد و گسترش برق اميرکبير ارائه خدمات مديريت طرح ‌در پروژه احداث بخش بخار، پست و خطوط انتقال مربوطه اعم از تامين و انتقال آب مورد نياز به نيروگاه را به شركت مديريت و مهندسي آفاق انرژي پارس محول نموده است. به اين ترتيب، شركت آفاق انرژي پارس انجام مذاکرات جهت انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور، نظارت بر برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار ، تهيه و تدوين و ابلاغ رویه های اصلی پروژه، بازبيني و تأييد رويه ها و دستورالعمل هاي پیمانکاران و مشاوران، مديريت و هماهنگي فعاليت هاي عوامل پروژه من جمله مشاوران و پيمانكاران بمنظور تحقق اهداف پروژه، نظارت و هماهنگی در فصول مشترک محدوده کارهای پیمانکاران، پايش برنامه زمان‌بندي، پايش و تحليل تأخيرات و تنگناها و پيشنهاد براي جبران تأخيرات و رفع تنگناها، ثبت و پایش تغییرات محدوده کارها و ادعای طرفین، مديريت و پيگيري فعاليت هاي پيمانکار EPC و سایر فعاليتهاي خارج از محدوده كار پيمانکار اخير الذکر را بر عهده دارد.

شايان ذکراست با توجه به منحصر بفرد بودن شرايط اين نيروگاه اعم از نوع توربين و ژنراتور که ساخت شرکت زيمنس آلمان مي باشد و تجهيزات بويلر که براي اولين بار توسط شرکت مپنا در دست اقدام مي باشد نقش شرکت آفاق انرژي پارس به عنوان مدير طرح پروژه حائز اهميت ويژهاي مي باشد.

تاريخهاي كليدي پروژه