نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد کهنوج

  • اطلاعات پروژه
  • عنوان قرارداد ارائه خدمات مديريت طرح ‌و نظارت كارگاهي
  • کارفرما شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
  • تاریخ شروع پروژه سال 1392
  • موقعیت استان کرمان، شهرستان کهنوج
  • وضعیت در حال بهره برداری

تاريخچه

مجموعه آرين ماه‌تاب گستر با توجه به نياز كشور به ورود بخش خصوصي توانمند به صنعت برق، به عنوان اولين شركت خصوصي ايراني اقدام به سرمايه گذاري در بخش نيروگاهي نموده و پروژه نيروگاه سيكل تركيبي شوباد كهنوج به صورت BOO يا (Build, Own and Operate) با سرمايه‌گذاري گروه آرين ماه تاب گستر انجام مي پذيرد گامي ديگر از سوي مجموعه فوق براي حركت در مسير توسعه ظرفيت نيروگاه هاي بخش خصوصي كشور است.

اهداف پروژه

شركت توليد برق ماه تاب كهنوج به عنوان سرمايه گذار، پروژه نيروگاه سيكل تركيبي شوباد كهنوج را در دو فاز هر يك مشتمل بر يك بلوك سيكل تركيبي در چارچوب قرارداد BOO منعقده با شركت توانير (كه سرمايه گذار و خريدار برق توليد شده مي باشد)‌ تأمين برق منطقه جنوب شرقي كشور و بهبود پايداري شبكه در منطقه اشاره شده احداث مي نمايد.

مشخصات ساختگاه

ساختگاه نيروگاه در استان كرمان، شهرستان كهنوج، كيلومتر 15 جاده كهنوج به جيرفت و در زميني به مساحت 50 هكتار قرار دارد.

شرايط طراحي بصورت ذيل تعريف شده است:

دماي هواي محيط: 6/26 درجه سانتيگراد

ارتفاع از سطح دريا: 525 متر

رطوبت نسبي: 39 درصد

مشخصات كلي پروژه

فاز اول نيروگاه سيكل تركيبي شوباد كهنوج مشتمل بر دو واحد توربين و ژنراتور گازي از نوع V94.2 ساخت گروه مپنا هر يک به ظرفيت 162 مگاوات، دو دستگاه ديگ بخار بازيافت حرارتي افقي دو فشاره و با مشعل اضافي هر يك به ظرفيت تقريبي توليد ton/hr 275 ساخت گروه مپنا و يک واحد ‌توربين بخار دو فشاره با ظرفيت 160 مگاوات از نوع E30-16.1-6.3 ساخت گروه مپنا، سيستم خنک کن اصلي از نوع ACC و کمکي و يک دستگاه ديگ بخار کمکي به همراه ساير تجهيزات و سيستم هاي كمكي و جنبي مي باشد.

سوخت اصلي نيروگاه، گاز طبيعي و سوخت پشتيبان گازوئيل مي باشد.

سطح ولتاژ جهت اتصال به شبكه در فاز اول 230 كيلو ولت و در فاز دوم نيروگاه 400 كيلوولت تعيين شده است.

نظام اجرايي و اركان پروژه

_ سرمايه گذار: شركت ماه تاب گستر به عنوان شركت مادر و شركت توليد برق ماه تاب كهنوج به عنوان شركت پروژه

_ سرمايه پذير: شركت توانير

_ مديريت طرح و دستگاه نظارت: شركت مديريت و مهندسي آفاق انرژي پارس

_ مشاور / مشاوران

– شركت مهندسي والا انرژي : مشاور مهندسي

– شركت رازآهنگ : مشاور معماري

_ پيمانكار اصلي : شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)‌ ، پيمانكار EPC   نيروگاه

نقش و جايگاه شركت آفاق انرژي پارس در پروژه

شركت ماه تاب كهنوج ارائه خدمات مديريت طرح ‌و نظارت كارگاهي در فاز اول پروژه نيروگاه را به شركت مديريت و مهندسي آفاق انرژي پارس محول نمود. به اين ترتيب، شركت آفاق انرژي پارس تدوين نظام اجرايي پروژه، تهيه و تدوين نظام مديريت كيفيت پروژه و بازبيني و تأييد رويه ها و دستورالعمل هاي پروژه و همچنين مميزي و پايش اجراي آنها، تكميل بخشهاي فني قرارداد EPC، انعقاد قرارداد با مهندس مشاور و مشاور معماري پروژه، مديريت و هماهنگي فعاليت هاي عوامل پروژه منجمله مشاوران و پيمانكاران بمنظور تحقق اهداف پروژه، پايش برنامه زمان‌بندي، پايش و تحليل تأخيرات و تنگناها و پيشنهاد براي جبران تأخيرات و رفع تنگناها، برنامه ريزي، مديريت و پيگيري فعاليت هاي خارج از محدوده كار پيمانكار EPC را بر عهده داشت.

تاريخهاي كليدي پروژه

تاريخ هاي تحويل موقت و دائم واحد ها :

تاريخهاي سنكرون واحد ها :